Disclaimer & privacy policy

Privacybeleid van www.tigerlily.nl

Deze Applicatie host deze pagina en verzamelt bepaalde Persoonsgegevens van de Gebruikers.


Samenvatting van het beleid


Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verzameld met gebruik van de volgende diensten:

Adverteren

Google Adsense, AdMob en Apple iAd

Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens

Analyses

Google Analytics, HubSpot Analytics en Google Analytics met geanonimiseerd IP

Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens

Beheer van de gebruikersdatabase

HubSpot CRM

Persoonsgegevens: e-mailadres, telefoonnummer en verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

HubSpot Lead Management

Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

Bewaking van de infrastructuur

New Relic

Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

Pingdom

Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens

Contact met de Gebruiker

Contactformulier

Persoonsgegevens: achternaam, e-mailadres, naam bedrijf, telefoonnummer, veroep en voornaam

Mailinglijst of nieuwsbrief

Persoonsgegevens: achternaam, e-mailadres, naam bedrijf, veroep en voornaam

Contacten beheren en berichten verzenden

HubSpot Email en Mandrill

Persoonsgegevens: e-mailadres en Gebruiksgegevens

MailChimp

Persoonsgegevens: e-mailadres

Interactie met externe sociale netwerken en platforms

LinkedIn-knop en sociale widgets, Vind ik leuk-knop van Facebook en sociale widgets, Google+ +1-knop en sociale widgets, Pinterest “Pin it” button and social widgets, Reddit-knop en sociale widgets en Tweet-knop van Twitter en sociale widgetsPersoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens

Interacties op basis van locatie

Geolocatie

Persoonsgegevens: geografische locatie

Opslag en beheer van Back-ups

Backup on Google Drive en Vaultpress

Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

Optimalisatie en verdeling van verkeer

Cloudflare

Persoonsgegevens: Cookie en verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

Sucuri CloudProxy

Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

Registratie en verificatie

Linkedin OAuth, WordPress.com Single Sign On, Twitter OAuth, Log In with PayPal, Facebook Authentication, Instagram Authentication en Google OAuth

Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

Rechtstreekse registratie

Persoonsgegevens: achternaam, adres, e-mailadres, factuuradres, geboortedatum, gebruikersnaam, land, naam bedrijf, Postcode, provincie, stad, telefoonnummer, voornaam, wachtwoord, website en werkveld

Remarketing en gedragsgerichte reclame

Facebook Remarketing, Twitter Remarketing, DoubleClick for Publishers Audience Extension en AdWords Remarketing

Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens

Facebook Custom Audience

Persoonsgegevens: Cookie en e-mailadres

Spambescherming

Akismet

Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

Testen van prestaties en kenmerken van content (A/B-testen)

Google Website Optimizer

Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens

Toegang tot accounts van externe services

Toegang tot de Facebook-account

Machtigingen: App-meldingen, E-mailadres voor contact, email, Over mij, Verzoeken tot toegang en Website

Toegang tot de Twitter-account en Toegang tot de Stripe-account

Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

Verwerking van betalingen

Paypal en 2Checkout

Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

Weergave van content van externe platforms

Gravatar

Persoonsgegevens: e-mailadres en Gebruiksgegevens

Google Site Search, YouTube video widget en Vimeo video

Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens

Google Fonts

Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens en verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven


Verdere informatie over Persoonsgegevens


Push-meldingen

Deze Applicatie kan push-meldingen naar de Gebruiker verzenden.

Online verkopen van producten en services

De verzamelde Persoonsgegevens worden gebruikt om de Gebruiker diensten te verstrekken of producten te verkopen, waaronder ook de betaling en de levering vallen.

De verzamelde Persoonsgegevens om de betaling uit te voeren kunnen de creditcard, de voor de overmaking gebruikte bankrekening of andere betalingswijze betreffen. Het type Gegevens dat door deze Applicatie wordt verzameld is afhankelijk van het gebruikte betalingssysteem.


Contactinformatie

Eigenaar

WebtonB.V.,
info@webton.nl


Volledige tekst van het beleid


Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens en Eigenaar

Webton B.V.,
info@webton.nl


Soorten verzamelde Gegevens

Onder het soort gegevens dat deze Applicatie zelf of door middel van derden verzamelt, vallen: Cookie, Gebruiksgegevens, voornaam, achternaam, telefoonnummer, naam bedrijf, veroep, e-mailadres, geografische locatie, geboortedatum, adres, gebruikersnaam, wachtwoord, land, provincie, Postcode, stad, werkveld, website en factuuradres.

Overige verzamelde Persoonsgegevens kunnen in andere bepalingen van dit privacybeleid of in een specifieke uitleg in samenhang met de verzameling van de gegevens worden beschreven.
De Persoonsgegevens kunnen door de Gebruiker zelf worden aangeleverd of automatisch worden verzameld door het gebruik van deze Applicatie.
Gebruik van cookies – of andere tracking tools – door deze Applicatie of door de eigenaren van de diensten van derden die worden gebruikt door deze Applicatie, dienen, tenzij anderszins wordt aangegeven, om Gebruikers te identificeren en hun voorkeuren op te slaan, met uitsluitend als doel de door de Gebruiker gevraagde dienst te verlenen.
Door het niet verstrekken van bepaalde Persoonsgegevens kan deze Applicatie de diensten mogelijk niet verlenen.

De gebruiker neemt verantwoordelijkheid voor de Persoonsgegevens van derden die worden gepubliceerd of gedeeld door middel van deze Applicatie en verklaart het recht te hebben om deze te publiceren of uit te zenden, waarmee de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens van alle aansprakelijkheid wordt ontheven.


Wijze en plaats van de Gegevensverwerking

Verwerkingsmethode

De Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens verwerkt de Gegevens van de Gebruikers op een correcte wijze en neemt passende beveiligingsmaatregelen om onbevoegde toegang tot, bekendmaking, wijziging of vernietiging van de Gegevens zonder toestemming te voorkomen.
De verwerking van de Gegevens vindt plaats met gebruik van computers en/of IT-tools, waarbij organisatieprocedures en werkwijzen worden gevolgd die nauw aansluiten op de aangegeven doelen. Naast de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens kunnen de gegevens in bepaalde gevallen ook toegankelijk zijn voor bepaalde met de verwerking belaste personen die zijn betrokken bij de exploitatie van de site (beheer, verkoop, marketing, juridisch, systeembeheer) of door de Eigenaar als Gegevensverwerkers aangestelde externe partijen (zoals externe technische serviceproviders, mailprogramma’s, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus). De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde bij de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens worden aangevraagd.

Locatie

De Gegevens worden verwerkt in de vestigingskantoren van de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens en andere plaatsen waar de partijen zich bevinden. die bij de verwerking zijn betrokken Neem voor meer informatie contact op met de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens.

Bewaartijd

De Gegevens worden bewaard voor de benodigde periode om de door de Gebruiker verzochte dienst te verlenen of te voldoen aan de doelen die in dit document zijn aangegeven. De Gebruiker kan te allen tijde de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens verzoeken om de Gegevensverwerking op te schorten of de Gegevens te verwijderen.


Gebruik van de verzamelde Gegevens

De Gegevens over de Gebruiker worden verzameld zodat de applicatie de dienst kan verstrekken, en voor de volgende doelen: Toegang tot accounts van externe services, Adverteren, Analyses, Contact met de Gebruiker, Interactie met externe sociale netwerken en platforms, Opslag en beheer van Back-ups, Testen van prestaties en kenmerken van content (A/B-testen), Weergave van content van externe platforms, Verwerking van betalingen, Bewaking van de infrastructuur, Interacties op basis van locatie, Contacten beheren en berichten verzenden, Registratie en verificatie, Remarketing en gedragsgerichte reclame, Spambescherming, Optimalisatie en verdeling van verkeer en Beheer van de gebruikersdatabase.

De Persoonsgegevens die voor elk doel worden gebruikt, worden in de betrokken gedeeltes van dit document aangeduid.


Facebook-machtigingen die worden gevraagd door deze Applicatie

Deze Applicatie kan vragen om Facebook-machtigingen om activiteiten uit te voeren met de Facebook-account van de Gebruiker en om gegevens hieruit op te halen, waaronder ook Persoonsgegevens.

Voor meer informatie over de volgende machtigingen gaat u naar Documentatie over Facebook-machtigingen en naar Privacybeleid van Facebook.

De gevraagde machtigingen zijn de volgende: App-meldingen, Basisinformatie, E-mailadres voor contact, email, Over mij, Verzoeken tot toegang en Website.


Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verzameld met gebruik van de volgende diensten:


Adverteren

Met dit soort diensten kunnen Gebruikersgegevens worden gebruikt voor advertenties en communicatie die worden weergegeven in de vorm van banners en andere advertenties op deze Applicatie, die kunnen zijn gebaseerd op de belangstelling van de Gebruiker.
Dit betekent niet dat alle Persoonsgegevens voor dit doel worden gebruikt. Informatie en gebruiksvoorwaarden staan hieronder weergegeven.
Bepaalde hieronder aangegeven diensten kunnen gebruikmaken van cookies om Gebruikers te identificeren of ze kunnen een gedragsmatige retargetingtechniek toepassen, i.e. het weergeven van advertenties die zijn gericht op de belangstelling en het gedrag van de Gebruiker, ook buiten deze Applicatie. Lees voor meer informatie hierover het privacybeleid van de betreffende diensten.

Google Adsense (Google Inc.)

Google AdSense is een advertentiedienst die wordt aangeboden door Google Inc. Deze dienst gebruikt de “Doubleclick”-cookie, die het gebruik van deze Applicatie volgt en het gedrag van de Gebruiker ten aanzien van advertenties en aangeboden producten en diensten.
U kunt alle Doubleclick-cookies uitschakelen door te klikken op: google.com/settings/ads/onweb/optout.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – PrivacybeleidOpt Out

AdMob (AdMob Google Inc.)

AdMob is een advertentiedienst die wordt aangeboden door AdMob Google Inc.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid

Apple iAd (Apple Inc.)

Apple iAd is een advertentiedienst die wordt aangeboden door Apple Inc.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid – Opt out


Analyses

De diensten die staan beschreven in dit onderdeel stellen de Eigenaar in staat het internetverkeer te volgen en te analyseren en dit kan worden gebruikt om het gebruiksgedrag in kaart te brengen.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van deze Applicatie, te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten ervan op te stellen en deze te delen met andere diensten van Google.
Google kan de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in te kaderen en te personaliseren.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – PrivacybeleidOpt Out

HubSpot Analytics (HubSpot, Inc.)

HubSpot Analytics is een analyseservice die wordt aangeboden door HubSpot, Inc.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – PrivacybeleidOpt Out

Google Analytics met geanonimiseerd IP (Google Inc.)

Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van deze Applicatie, te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten ervan op te stellen en deze te delen met andere diensten van Google.
Google kan de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in te kaderen en te personaliseren.
Deze integratie van Google Analytics anonimiseert uw IP-adres. Dit werkt door het afkorten van de IP-adressen van de Gebruikers in de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten binnen de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server verzonden en in de VS afgekort.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – PrivacybeleidOpt Out


Beheer van de gebruikersdatabase

Met dit soort diensten kan de Eigenaar gebruikersprofielen creëren vanuit een e-mailadres, een eigennaam, of andere informatie die de Gebruiker verstrekt aan deze Applicatie, en kunnen de activiteiten van de Gebruiker worden gevolgd door analysefuncties. Deze Persoonsgegevens kunnen ook worden gekoppeld aan openbaar beschikbare informatie over de Gebruiker (zoals profielen in sociale netwerken) en worden gebruikt om privéprofielen op te bouwen die de Eigenaar kan weergeven en gebruiken om deze Applicatie te verbeteren.
Met bepaalde diensten kunnen ook periodiek berichten aan de Gebruiker worden verzonden, zoals e-mailberichten op basis van specifieke acties die in deze Applicatie zijn uitgevoerd.

HubSpot CRM (HubSpot, Inc.)

HubSpot CRM is een beheersservice voor gebruikersdatabases die wordt aangeboden door HubSpot, Inc.

Verzamelde Persoonsgegevens: e-mailadres, telefoonnummer en verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid

HubSpot Lead Management (HubSpot, Inc.)

HubSpot Lead Management is een beheersservice voor gebruikersdatabases die wordt aangeboden door HubSpot, Inc.

Verzamelde Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid


Bewaking van de infrastructuur

Met dit soort diensten kan deze Applicatie het gebruik en gedrag van de componenten ervan bewaken om de prestaties, de werking, het onderhoud en het opsporen en verhelpen van storingen te verbeteren.
Welke Persoonsgegevens worden verwerkt, is afhankelijk van de kenmerken en de manier waarop deze diensten, die de functie hebben om de activiteiten van deze Applicatie te filteren worden geïmplementeerd.

New Relic (New Relic)

New Relic is a monitoringservice die wordt aangeboden door New Relic Inc.
De manier waarop New Relic is geïntegreerd, betekent dat deze alle verkeer van deze Applicatie filtert, i.e., communicatie tussen deze Applicatie en de browser van de gebruiker, waarbij ook analysegegevens in deze Applicatie worden verzameld.

Verzamelde Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid

Pingdom (Pingdom AB)

Pingdom is a monitoringservice die wordt aangeboden door Pingdom AB.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Zweden – Privacybeleid


Contact met de Gebruiker

Contactformulier (Deze Applicatie)

Door het contactformulier in te vullen met zijn/haar Gegevens, geeft de Gebruiker deze Applicatie toestemming deze gegevens te gebruiken om te antwoorden op informatieverzoeken, aanvragen voor prijsopgaven en andere soorten verzoeken die in de kop van het formulier worden aangegeven.

Verzamelde Persoonsgegevens: achternaam, e-mailadres, naam bedrijf, telefoonnummer, veroep en voornaam.

Mailinglijst of nieuwsbrief (Deze Applicatie)

Door registratie voor de mailinglijst of nieuwsbrief, wordt het e-mailadres van de Gebruiker toegevoegd aan de lijst van contacten die emailberichten kunnen ontvangen met informatie van commerciële of promotionele aard in relatie met deze Applicatie. Uw e-mailadres kan ook aan deze lijst worden toegevoegd als u zich aanmeldt voor deze Applicatie of na het doen van een aankoop.

Verzamelde Persoonsgegevens: achternaam, e-mailadres, naam bedrijf, veroep en voornaam.


Contacten beheren en berichten verzenden

Met dit soort diensten kan een database van e-mailcontacten, telefooncontacten of andere contacten worden beheerd voor communicatie met de Gebruiker.
Deze diensten kunnen ook gegevens verzamelen over de datum en het tijdstip waarop het bericht is gezien door de Gebruiker, en over de interactie van de Gebruiker hiermee, zoals het klikken op koppelingen in het bericht.

HubSpot Email (HubSpot, Inc.)

HubSpot Email is een dienst voor het beheren van e-mailadressen en het verzenden van berichten, die wordt aangeboden door HubSpot, Inc.

Verzamelde Persoonsgegevens: e-mailadres en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid

Mandrill (The Rocket Science Group, LLC.)

Mandrill is een dienst voor het beheren van e-mailadressen en het verzenden van berichten, die wordt aangeboden door The Rocket Science Group, LLC.

Verzamelde Persoonsgegevens: e-mailadres en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid

MailChimp (The Rocket Science Group, LLC.)

MailChimp is een dienst voor het beheren van e-mailadressen en het verzenden van berichten, die wordt aangeboden door The Rocket Science Group, LLC.

Verzamelde Persoonsgegevens: e-mailadres.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid


Interactie met externe sociale netwerken en platforms

Met dit soort diensten is rechtstreeks interactie mogelijk met sociale netwerken of andere externe platforms vanaf de pagina’s van deze Applicatie.
De interactie en informatie die worden verkregen door deze Applicatie worden altijd beheerst door de privacy-instellingen van de Gebruiker voor elk sociale netwerk.
Als een dienst is geïnstalleerd waarmee interactie met sociale netwerken mogelijk is, kan deze nog steeds verkeersgegevens verzamelen voor de pagina’s waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers deze niet gebruiken.

LinkedIn-knop en sociale widgets (LinkedIn Corporation)

De LinkedIn-knop en sociale widgets zijn diensten waarmee interactie mogelijk is met het sociale netwerk LinkedIn, die worden aangeboden door LinkedIn Corporation.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid

Vind ik leuk-knop van Facebook en sociale widgets (Facebook, Inc.)

De vind ik leuk-knop van Facebook en sociale widgets zijn diensten die worden aangeboden door Facebook, Inc. waarmee interactie met het sociale netwerk van Facebook mogelijk is.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid

Google+ +1-knop en sociale widgets (Google Inc.)

De Google+ +1-knop en sociale widgets zijn diensten waarmee interactie mogelijk is met sociale netwerk Google+, die worden aangeboden door Google Inc.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid

Pinterest “Pin it” button and social widgets (Pinterest)

De Pin It-knop van Pinterest en sociale widgets zijn diensten waarmee interactie met het sociale netwerk van Pinterest mogelijk is, die worden aangeboden door Pinterest Inc.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid

Reddit-knop en sociale widgets (reddit inc.)

De reddit-knop en widgets zijn diensten waarmee interactie met het netwerk van reddit mogelijk is, die worden aangeboden door reddit inc.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid

Tweet-knop van Twitter en sociale widgets (Twitter, Inc.)

De tweet-knop van Twitter en sociale widgets zijn diensten die worden aangeboden door Twitter Inc. waarmee interactie met het sociale netwerk Twitter mogelijk is.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid


Interacties op basis van locatie

Geolocatie (Deze Applicatie)

Deze Applicatie kan locatiegegevens van de Gebruiker verzamelen, gebruiken en delen om diensten te verlenen op basis van locatie.
De meeste browsers en apparaten hebben hulpmiddelen waarmee u standaard deze functie kunt uitschakelen. Als uitdrukkelijk toestemming is gegeven, kunnen de locatiegegevens van de Gebruiker door deze Applicatie worden gevolgd.

Verzamelde Persoonsgegevens: geografische locatie.


Opslag en beheer van Back-ups

Met dit soort diensten kan de Eigenaar back-ups van deze Applicatie opslaan en beheren op externe servers die door de serviceprovider zelf worden beheerd. De back-ups kunnen broncode en content bevatten, evenals de gegevens die de Gebruiker verstrekt aan deze Applicatie.

Backup on Google Drive (Google Inc.)

Google Drive is een dienst voor het opslaan en beheren van back-ups die wordt aangeboden door Google Inc.

Verzamelde Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid

Vaultpress (Automattic Inc.)

Vaultpress is een dienst voor het opslaan en beheren van back-ups die wordt aangeboden door Automattic Inc.

Verzamelde Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid


Optimalisatie en verdeling van verkeer

Met dit soort diensten kan deze Applicatie zijn content verspreiden met gebruik van servers in verschillende landen en de prestaties ervan optimaliseren.
Welke Persoonsgegevens worden verwerkt is afhankelijk van de kenmerken en de manier waarop deze diensten worden geïmplementeerd. Hun functie is het filteren van de communicatie tussen deze Applicatie en de browser van de Gebruiker.
Gezien de grote spreiding van dit systeem, is het moeilijk om de locaties te bepalen waarnaar de content met Persoonsgegevens van de Gebruiker worden overgebracht.

Cloudflare (Cloudflare)

CloudFlare is dienst voor optimalisatie en verdeling van verkeer die wordt aangeboden door CloudFlare Inc.
De manier waarop CloudFlare is geïntegreerd, betekent dat deze alle verkeer via deze Applicatie filtert, i.e., communicatie tussen deze Applicatie en de browser van de Gebruiker, waarbij ook analysegegevens van deze Applicatie worden verzameld.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid

Sucuri CloudProxy (Sucuri, Inc.)

Sucuri CloudProxy is dienst voor optimalisatie en verdeling van verkeer die wordt aangeboden door Sucuri, Inc.
De manier waarop Sucuri CloudProxy is geïntegreerd, betekent dat deze alle verkeer via deze Applicatie filtert, i.e., communicatie tussen deze Applicatie en de browser van de Gebruiker, waarbij ook analysegegevens van deze Applicatie worden verzameld.

Verzamelde Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid


Registratie en verificatie

Door registratie of verificatie, gaan Gebruikers ermee akkoord dat deze Applicatie ze herkent en ze toegang verschaft tot de specifieke diensten.
Afhankelijk van de hierna beschreven omstandigheden kunnen externe partijen registratie- en verificatiediensten verlenen. In dat geval heeft deze Applicatie toegang tot bepaalde Gegevens die door deze externe services zijn opgeslagen, voor registratie- en identificatiedoeleinden.

Linkedin OAuth (LinkedIn Corporation)

Linkedin OAuth is een registratie- en verificatiedienst die wordt aangeboden door Linkedin Inc. verbonden aan het sociale netwerk van Linkedin.

Verzamelde Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid

WordPress.com Single Sign On (Automattic Inc.)

WordPress.com Single Sign On is een registratie- en verificatiedienst die wordt aangeboden door Automattic Inc. verbonden aan het WordPress.com-netwerk.

Verzamelde Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid

Twitter OAuth (Twitter, Inc.)

Twitter OAuth is een registratie- en verificatiedienst die wordt aangeboden door Twitter Inc. verbonden aan het sociale netwerk Twitter.

Verzamelde Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid

Log In with PayPal (Paypal)

Log In with PayPal is een registratie- en verificatiedienst die wordt aangeboden door PayPal Inc. verbonden aan het PayPal-netwerk.

Verzamelde Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: Zie het privacybeleid van PayPal – Privacybeleid

Facebook Authentication (Facebook, Inc.)

Facebook Authentication is een registratie- en verificatiedienst die wordt aangeboden door Facebook, Inc. verbonden aan het sociale netwerk Facebook.

Verzamelde Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid

Instagram Authentication (Instagram, Inc.)

Instagram Authentication is een registratie- en verificatiedienst die wordt aangeboden door Instagram Inc. verbonden aan het sociale netwerk van Instagram.

Verzamelde Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid

Google OAuth (Google Inc.)

Google OAuth is een registratie- en verificatiedienst die wordt aangeboden door Google Inc. verbonden aan het Google-netwerk.

Verzamelde Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid

Rechtstreekse registratie (Deze Applicatie)

De Gebruiker registreert zich door het registratieformulier in te vullen en de Persoonsgegevens rechtstreeks te verstrekken aan deze Applicatie.

Verzamelde Persoonsgegevens: achternaam, adres, e-mailadres, factuuradres, geboortedatum, gebruikersnaam, land, naam bedrijf, Postcode, provincie, stad, telefoonnummer, voornaam, wachtwoord, website en werkveld.


Remarketing en gedragsgerichte reclame

Met dit soort diensten kunnen deze Applicatie en zijn partners geïnformeerd advertenties optimaliseren en aanbieden op basis van eerder gebruik van deze Applicatie door de Gebruiker.
Deze activiteit wordt uitgevoerd door het volgen van Gebruiksgegevens en met gebruik van Cookies. Deze informatie wordt doorgegeven aan de partners die de remarketing en gedragsgerichte reclame-activiteiten beheren. Bepaalde diensten bieden een remarketingoptie op basis van lijsten met e-mailadressen. (hieronder vallen ook fb custom audience en twitter tailored audience).

Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)

Facebook Remarketing is een dienst voor remarketing en gedragsgerichte reclame die wordt aangeboden door Facebook, Inc. en die de activiteit van deze Applicatie koppelt aan het advertentienetwerk van Facebook.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – PrivacybeleidOpt Out

Twitter Remarketing (Twitter, Inc.)

Twitter Remarketing is een dienst voor remarketing en gedragsgerichte reclame die wordt aangeboden door Twitter, Inc. en die de activiteit van deze Applicatie koppelt aan het advertentienetwerk van Twitter.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – PrivacybeleidOpt Out

DoubleClick for Publishers Audience Extension (Google Inc.)

DoubleClick for Publishers Audience Extension is een dienst voor remarketing en gedragsgerichte reclame die wordt aangeboden door Google Inc. waarmee de bezoekers van deze Applicatie worden gevolgd en waarmee geselecteerde advertentiepartners gerichte advertenties weer kunnen geven op verschillende websites.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – PrivacybeleidOpt Out

Facebook Custom Audience (Facebook, Inc.)

Facebook Custom Audience is een dienst voor remarketing en gedragsgerichte reclame die wordt aangeboden door Facebook, Inc. en die de activiteit van deze Applicatie koppelt aan het advertentienetwerk van Facebook.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en e-mailadres.

Verwerkingslocatie: VS – PrivacybeleidOpt Out

AdWords Remarketing (Google Inc.)

AdWords Remarketing is een dienst voor remarketing en gedragsgerichte reclame die wordt aangeboden door Google Inc. en die de activiteit van deze Applicatie koppelt aan het advertentienetwerk van Adwords e a Doubleclick Cookie.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – PrivacybeleidOpt Out


Spambescherming

Deze soort diensten analyseren het verkeer van deze Applicatie, dat mogelijk Persoonsgegevens van Gebruikers bevat om het te filteren van delen van verkeer, berichten en content die als spam worden herkend.

Akismet (Automattic Inc.)

Akismet is een spambeschermingsdienst die wordt aangeboden door Automattic Inc.

Verzamelde Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid


Testen van prestaties en kenmerken van content (A/B-testen)

Met de diensten in dit onderdeel kan de Eigenaar de reacties van de Gebruiker volgen en analyseren ten aanzien van het websiteverkeer of gedrag ten aanzien van wijzigingen in de structuur, tekst of andere componenten van deze Applicatie.

Google Website Optimizer (Google Inc.)

Google Website Optimizer is een A/B-testservice die wordt aangeboden door Google Inc.
Google kan de Persoonsgegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in te kaderen en te personaliseren.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid


Toegang tot accounts van externe services

Met dit soort diensten heeft deze Applicatie toegang tot Gegevens van uw account op een externe service en kan hierop acties uitvoeren.
Deze services worden niet automatisch ingeschakeld, maar deze vereisen de uitdrukkelijke machtiging van de Gebruiker.

Toegang tot de Facebook-account (Deze Applicatie)

Met deze dienst kan deze Applicatie verbinding maken met de account van de Gebruiker op het sociale netwerk Facebook, aangeboden door Facebook Inc.

Gevraagde toestemmingen: App-meldingen, E-mailadres voor contact, email, Over mij, Verzoeken tot toegang en Website.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid

Toegang tot de Twitter-account (Twitter, Inc.)

Met deze dienst kan deze Applicatie verbinding maken met de account van de Gebruiker op het sociale netwerk Twitter, aangeboden door Twitter Inc.

Verzamelde Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid

Toegang tot de Stripe-account (Stripe Inc)

Met deze dienst kan deze Applicatie verbinding maken met de account van de Gebruiker Stripe, aangeboden door Stripe, Inc.

Verzamelde Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid


Verwerking van betalingen

Met betalingsverwerkingsdiensten kan deze Applicatie betalingen verwerken die per creditcard, bankoverschrijving of op andere wijze worden uitgevoerd. Om een betere beveiliging te bereiken, deelt deze Applicatie uitsluitend de informatie die nodig is om de transactie uit te voeren met de financiële instellingen die de transactie verwerken.
Met bepaalde diensten kunnen ook periodiek berichten aan de Gebruiker worden verzonden, zoals e-mailberichten met facturen of kennisgevingen over de betaling.

Paypal (Paypal)

PayPal is een betalingsdienst die wordt aangeboden door PayPal Inc., waarmee Gebruikers online kunnen betalen met gebruik van hun Paypal-verificatiegegevens.

Verzamelde Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Privacybeleid

2Checkout (2Checkout.com, Inc.)

2Checkout is een betalingsdienst die wordt aangeboden door 2Checkout.com, Inc.

Verzamelde Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid


Weergave van content van externe platforms

Met dit soort diensten kunt u content die op externe platforms is gehost direct op de pagina’s van deze Applicatie bekijken en hiermee interacties uitvoeren.
Als dit type dienst is geïnstalleerd, kan deze nog steeds websiteverkeersgegevens verzamelen voor de pagina’s waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers deze niet gebruiken.

Gravatar (Automattic Inc.)

Gravatar een dienst voor de visualisering van afbeeldingen, die wordt aangeboden door Automattic Inc. waarmee deze Applicatie dit soort content op zijn pagina’s kan opnemen.
Houd er rekening mee dat als afbeeldingen van Gravatar worden gebruikt voor opmerkingenformulieren, het e-mailadres of een deel daarvan naar Gravatar kan worden verzonden, zelfs als de persoon die de opmerkingen plaatst zich niet voor die dienst heeft aangemeld.

Verzamelde Persoonsgegevens: e-mailadres en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid

Google Site Search (Google Inc.)

Google Site Search is een dienst voor het insluiten van zoekmachines, die wordt aangeboden door Google Inc. waarmee deze Applicatie dit soort content op zijn pagina’s kan opnemen.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid

Google Fonts (Google Inc.)

Google Fonts is een dienst voor de visualisering van lettertypes, die wordt aangeboden door Google Inc. waarmee deze Applicatie dit soort content op zijn pagina’s kan opnemen.

Verzamelde Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens en verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid

YouTube video widget (Google Inc.)

YouTube is een dienst voor de visualisering van videocontent die wordt aangeboden door Google Inc. waarmee deze Applicatie dit soort content op zijn pagina’s kan opnemen.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid

Vimeo video (Vimeo, LLC)

Vimeo is een dienst voor de visualisering van videocontent die wordt aangeboden door Vimeo, LLC waarmee deze Applicatie dit soort content op zijn pagina’s kan opnemen.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid


Verdere informatie over Persoonsgegevens

Push-meldingen

Deze Applicatie kan push-meldingen naar de Gebruiker verzenden.


Online verkopen van producten en services

De verzamelde Persoonsgegevens worden gebruikt om de Gebruiker diensten te verstrekken of producten te verkopen, waaronder ook de betaling en de levering vallen.
De verzamelde Persoonsgegevens om de betaling uit te voeren kunnen de creditcard, de voor de overmaking gebruikte bankrekening of andere betalingswijze betreffen. Het type Gegevens dat door deze Applicatie wordt verzameld is afhankelijk van het gebruikte betalingssysteem.


Cookiebeleid


Deze Applicatie gebruikt cookies. Voor meer informatie en de volledige kennisgeving over cookies gaat u naarCookiebeleid.

Bijkomende informatie over Gegevensverzameling en verwerking

Juridische procedures

De Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens kan de Persoonsgegevens van de Gebruiker gebruiken voor juridische doeleinden, voor de rechter of aan gerechtelijke procedures voorafgaande fasen in het geval van onrechtmatig gebruik van deze Applicatie of de hieraan gerelateerde diensten.
De Gebruiker is ervan op de hoogte dat de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens genoodzaakt kan zijn de persoonsgegevens bekend te maken op verzoek van bevoegde overheidsinstellingen.

Bijkomende informatie over de Persoonsgegevens van de Gebruiker

Op verzoek van de Gebruiker en naast de informatie die in dit privacybeleid is opgenomen, kan deze Applicatie de Gebruiker bijkomende en contextuele informatie verstrekken over bepaalde diensten of het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens.

Systeemlogboeken en onderhoud

Met het oog op de werking en het onderhoud, kunnen deze Applicatie en externe diensten bestanden verzamelen die de interactie met deze Applicatie registreren (systeemlogboeken) of hiervoor andere persoonsgegevens gebruiken (zoaals het IP-adres).

Niet in dit beleid opgenomen informatie

U kunt ten allen tijde meer informatie over het verzamelen of verwerken van Persoonsgegevens aanvragen bij de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens. Zie hiervoor de contactinformatie aan het begin van dit document.

Rechten van Gebruikers

Gebruikers hebben te allen tijde het recht te weten of hun Persoonsgegevens zijn opgeslagen. Zij kunnen de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens verzoeken om bekendmaking van de inhoud en oorsprong hiervan, de juistheid hiervan nagaan of verzoeken dat deze worden aangevuld, geannuleerd, bijgewerkt of gecorrigeerd of om anonimisering hiervan of om blokkering van gegevens die onrechtmatig worden bewaard. Ook kan bezwaar worden gemaakt tegen de verwerking van de gegevens om gegronde redenen. U dient uw verzoeken hiertoe te richten aan de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens via de hierboven aangegeven contactinformatie.

Deze Applicatie ondersteunt geen verzoeken om uw browseverkeer niet bij te houden.
Lees het privacybeleid van de externe diensten die worden gebruikt om te bepalen of deze voldoen aan verzoeken om uw browseverkeer niet bij te houden (Do Not Track).

Wijzigingen van dit privacybeleid

De Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op enig moment te wijzigen door kennisgeving hiervan aan Gebruikers op deze pagina. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven. Als een Gebruiker bezwaar heeft tegen enige wijziging in het beleid, dient de Gebruiker deze Applicatie niet verder te gebruiken. Hij kan de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens verzoeken om de Persoonsgegevens te verwijderen. Tenzij anderszins wordt aangegeven, is het op dat moment geldige privacybeleid van toepassing op alle Persoonsgegevens die de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens over Gebruikers heeft opgeslagen.

Informatie over dit privacybeleid

De Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens is verantwoordelijk voor dit privacybeleid, dat is opgesteld met als uitgangspunt de modules die door Iubenda worden verstrekt en gehost op de servers van Iubenda.

Definities en juridisch kader

Persoonsgegevens (of Gegevens)

Alle informatie ten aanzien van een natuurlijk persoon, een rechtspersoon, een instelling of een vereniging die rechtstreeks of zelfs onrechtstreeks geïdentificeerd is of kan worden door verwijzing naar andere informatie, waaronder een persoonlijk ID-nummer.

Gebruiksgegevens

Informatie die automatisch wordt verzameld vanuit deze Applicatie (of externe diensten die worden ingezet in deze Applicatie ), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die door de Gebruikers van deze Applicatie worden gebruikt, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het als reactie hierop ontvangen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (geslaagd, fout, enz.), het land van oorsprong, de functies van de browser en het besturingssysteem van de Gebruiker, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (zoals de tijd die op elke pagina van de applicatie wordt doorgebracht) en de gegevens over het gevolgde pas binnen de applicatie, in het bijzonder gericht op de volgorde van de bezochte pagina’s en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de Gebruiker.

Gebruiker

De persoon die deze Applicatie gebruikt en die moet overeenkomen met of gemachtigd zijn door de Betrokkene naar wie de Persoonsgegevens verwijzen.

Betrokkene

De rechtspersoon of natuurlijke persoon waarop/op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

Gegevensverwerker (of Gegevenssupervisor)

De natuurlijke persoon, rechtspersoon, overheidsadministratie of enige andere instelling, vereniging of organisatie die door de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens is gemachtigd om de Persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacybeleid.

Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens (of Eigenaar)

De natuurlijke persoon, rechtspersoon, overheidsadministratie of enige andere instelling, vereniging of organisatie met het recht, ook gezamenlijk met de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens om besluiten te nemen ten aanzien van de doeleinden en de methodes van de verwerking van Persoonsgegevens en de hiervoor gebruikte middelen, waaronder beveiligingsmaatregelen ten aanzien van de exploitatie en het gebruik van deze Applicatie. De Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens is de Eigenaar van deze Applicatie, tenzij anderszins wordt aangegeven.

Deze Applicatie

Het hardware- of softwaregereedschap waardoor de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld.

Cookie

Klein onderdeel met gegevens dat op het apparaat van de Gebruiker wordt opgeslagen.


Juridische informatie

Kennisgeving aan Europese Gebruikers: deze privacyverklaring is opgesteld met inachtneming van de verplichtingen in art. 10 van de Europese richtlijn 95/46/EG en de bepalingen van Europese richtlijn 2002/58/EG, evenals de herziening in richtlijn 2009/136/EG ten aanzien van cookies.

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op deze Applicatie.