Wat zijn emolumenten?

Emolumenten zijn vergoedingen die je krijgt in het kader van
je dienstbetrekking maar die niet onder je normale salaris vallen. Over het
algemeen worden emolumenten voor de wet loonbelasting in Nederland, gezien als
loon. In de wet loonbelasting staan hier wel enkel uitzonderingen op genoemd.
Emolumenten is een woord wat afkomstig is uit het Latijn. ‘Emolumentum’
betekent voordeel of gewin. Emolumenten kunnen incidenteel worden verstrekt
maar er zijn ook vergoedingen die je maandelijks krijgt. Wat valt er nu onder
emolumenten?

  • Reiskostenvergoeding
  • Bijscholing
  • Cursus
  • Verlofdagen
  • Mobiele telefoon
  • Laptop
  • Pensioenbijdrage
  • En nog veel meer

Naast vergoedingen qua geld verstrekking kunnen vergoedingen
ook in natura worden verstrekt. Sommige vergoedingen zijn standaard zoals
bijvoorbeeld een dertiende maand of vakantiegeld. Maar Je hebt ook vergoedingen
die minder standaard zijn zoals loon in de vorm van kosten voor het volgen van
een cursus. Of je recht hebt op deze vergoedingen is afhankelijk van wat er in
je arbeidscontract staat. Het is ook afhankelijk van wat je werkgever wil
bijdragen. Een vergoeding van je werkgever voor scholing is iets wat vaker
voorkomt, maar niet elke werkgever gaat hiermee akkoord. Andere dingen zoals
bijvoorbeeld vakantiegeld uitkering zijn vergoedingen die wettelijk verplicht
zijn, hier heeft de werkgever geen keuze in.

Emolumenten bij ontslag

Bij ontslag is er sprake van een eind afrekening. Wanneer je
niet al je vakantiedagen hebt opgenomen of bijvoorbeeld nog recht hebt op
vakantiegeld, dan zijn dit emolumenten waarover moet worden afgerekend. Of je
nog recht hebt op andere vergoedingen ligt aan wat er in je arbeidscontract
staat, of wat je hebt afgesproken met je werkgever. Bij een ontslag is er vaak
sprake van het opstellen van een wederzijdse overeenkomst. Hierin is ruimte
voor overleg met je werkgever. Je kunt dan afspreken dat er vergoedingen worden
opgenomen in de ontslagvergoeding die je bedingt. Als je hier niet uit komt met
je werkgever kun je kijken op juridischplatform.nl. Bij juridischplatform.nl
kan een ervaren jurist je bijstaan in de ontslagprocedure. Deze jurist heeft
ervaring met ontslagprocedures. Over een ontslag overeenkomst valt meestal wel
te onderhandelen. Als werknemer zijnde heb je meestal niet zo veel verstand
hiervan. Hierdoor loop je het risico dat je akkoord gaat met een overeenkomst,
waarin je er niet goed genoeg van af komt. Wanneer een ontslag overeenkomst
verkeerd is opgesteld kan dit zelfs invloed hebben op de uitkering die je kunt
krijgen. Het is dus goed om de overeenkomst, voor het te onderteken, eerst even
door te nemen met een jurist. Op die manier weet je zeker dat je zo goed
mogelijk uit het ontslag komt.

Emolumenten en de loonbelasting

Emolumenten, is loon wat niet onder het salaris valt. Loon
voor de loonbelasting is alles wat je in geld of in natura krijgt uit je
dienstbetrekking. Er valt dus heel erg veel onder. Wat het prettige is aan deze
bijkomstigheden is dat ze soms onder de werkkostenregeling vallen. Dit houdt in
dat je werkgever ze kan betrekken in de eindheffing en er geen belasting over
betaald hoeft te worden. Dit is voor een x-aantal vergoedingen die in de wet
terug te vinden zijn. Het kan ook zijn dat het in de vrije ruimte valt. In de
vrije ruimte kunnen overige kosten onbelast worden vergoed door de werkgever
tot 1,2% van het inkomen van de werknemer.

Lees meer…